PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai15:24:54
2Khách vãng lai14:13:39
3Khách vãng lai14:11:09
4Khách vãng lai13:58:03
5Khách vãng lai13:36:24
6Khách vãng lai13:17:18
7Khách vãng lai12:50:13
8Khách vãng lai11:51:53
9Khách vãng lai11:28:20
10Khách vãng lai11:28:00
11Vũ Thị Thuận10:44:13
12Vũ Thị Thuận10:44:00
13Khách vãng lai10:38:01
14Khách vãng lai10:31:34
15Khách vãng lai10:00:39
16Khách vãng lai10:00:21
17Khách vãng lai09:51:19
18Khách vãng lai09:41:59
19Khách vãng lai09:41:58
20Khách vãng lai08:51:13
21Khách vãng lai08:51:13
22Vũ Thị Thuận08:47:16
23Vũ Thị Thuận08:16:54
24Vũ Thị Thuận08:13:09
25Khách vãng lai08:07:13
26Khách vãng lai08:04:33
27Khách vãng lai07:55:13
28Khách vãng lai07:52:35
29Khách vãng lai07:51:58
30Khách vãng lai07:42:41
31Khách vãng lai07:29:35
32Khách vãng lai06:05:35
33Khách vãng lai05:55:16
34Khách vãng lai05:55:07
35Khách vãng lai05:53:59
36Khách vãng lai05:41:09
37Khách vãng lai01:35:32
15 10 2019