PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
Video hướng dẫn Đăng nhập
 
HỆ THỐNG TIN NHẮN SMS
 

Hệ thống nhắn tin vnEdu

Hệ thống nhắn tin Smas
 
 
 
 
 
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh ( 4 năm 2013 - 2016 )
Đề thi khảo sát đầu năm môn Ngữ Văn ( 4 năm 2013 - 2016 )
Đề thi khảo sát đầu năm môn Toán ( 5 năm 2012 - 2016 )
Đề + đáp án thi khảo sát giữa học kỳ I 3 môn Toán - Văn - Anh năm học 2016 - 2017
Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 năm học 2015 - 2016 ( 3 môn Toán - Văn - Anh )
Đề thi ( chính thức ) học sinh giỏi trường năm học 2014 - 2015
Đề thi ( chính thức ) học sinh giỏi trường năm học 2013 - 2014
Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T5)
Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T4)
Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T3)
Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T2)
Đề thi HSG trường 2015 - 2016 ( T1)
Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T7)
Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T6)
Đề thi HSG trường năm học 2014 - 2015 ( T5)
123456
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Kế hoạch triển khai các cuộc thi, giao lưu cấp Tiểu học huyên Bình Giang năm học 2019 - 2020.
Công văn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp dụng từ 15/10/2019.
Dự thảo nghị quyết hội đồng tháng 10/2019.
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2019 - 2020
Chương trình hội nghị viên chức năm học 2019 - 2020
Dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020
Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
Hướng dẫn thi khảo sát đầu năm học 2019 - 2020
Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020
Dự thảo quy Quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ quan ( thực hiện từ năm học 2019 - 2020 ).
Dự thảo quy chế làm việc của cơ quan ( thực hiện từ năm học 2019 - 2020 ).
Công văn của BGD&ĐT về việc thi thăng hạng CDNN cho giáo viên.
Thời khóa biểu khối Tiểu học năm học 2019 - 2020 ( thực hiện từ 26/8/2019 )
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HÈ 2019
Nội quy học sinh năm học 2019 - 2020
12345678910...