PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
Video hướng dẫn Đăng nhập
 
HỆ THỐNG TIN NHẮN SMS
 

Hệ thống nhắn tin vnEdu

Hệ thống nhắn tin Smas
 
 
 
 
 
DANH MỤC
Hệ thống nhắn tin nhà trường Lịch làm việc và thời khóa biểu Đăng kí giảng dạy của giáo viên Tiến độ kiểm tra cho điểm Văn bản chỉ đạo của nhà trường Công khai các hoạt động nhà trường Danh mục website các đơn vị
VĂN BẢN CỦA CỦA SỞ GIÁO DỤC
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Dựi thảo quy chế làm việc của cơ quan ( thực hiện từ năm học 2019 - 2020 ).
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HÈ 2019
Nội quy học sinh năm học 2019 - 2020
Mẫu danh sách lớp ( khối tiểu học )
Số ĐT của PHHS khối 6,7,8 năm học 2018 - 2019.
Danh sách học sinh các lớp năm học 2019 - 2020.
Mẫu đơn xin học thêm hè 2019
Phân công nhiệm vụ trong buổi lễ tổng kết năm học 2018 - 2019.
Kết quả sáng kiến năm học 2018 - 2019.
Mẫu phiếu tự đánh giá viên chức cuối năm học 2018 - 2019.
Mẫu phiếu tự đánh giá và đánh giá chuẩn các GV trong tổ.
Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, GV phổ thông
Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, GV phổ thông
Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, GV phổ thông
Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, GV phổ thông
12345678910...