PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 19/08/2019
- 7h30 GVCN khối 6,7,8,9 tập trung học sinh làm các công tác vệ sinh lớp, công tác tổ chức, học nội quy, nhận đồng phục HS;
- Các đ/c PHT làm TKB ;
- Đ/c Thạo đưa TKB lên Web để GV tham khảo;
- Khối THCS hoàn tất hồ sơ thi lại ( đóng dấu );
- Đ/c Kiên cho sửa chữa hệ thống Camera.
- Khối TH hoàn tất chuẩn VP, phòng hiệu bộ về khu mới.
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 20/08/2019
- 7h30 các đ/c Đích, Toản, Nhài và 2 em học sinh ( Diệu Linh - giải 3 Văn tỉnh, Cẩm Vi - giải 3 điền kinh tỉnh ) dự hội nghị tổng kết năm học tại nhà văn hóa trung tâm huyện  ( đ/c Toản báo 2 em học sinh );
- GVCN khối 1,2,3,4,5 và khối 6,7,8,9 nộp danh sách lớp theo mẫu trên Web về đ/c Đích ( 1 bản in và 1 gửi vào hòm thư Xuandich74@gmail.com );
- Tiếp tục sửa chữa Camera, hệ thống bảng biểu nhà trường.
- Đ/c Thiệp đưa TKB lên Web để GV tham khảo;
- Đ/c Nhanh đi lấy con dấu mới tại công an tỉnh.
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 21/08/2019
- Đ/c Thạo, Thiệp  hoàn thiện danh sách học sinh các lớp năm học 2019 - 2020 trên Web trường;
- Khối THCS chỉnh sửa TKB sau khi tiếp thu ý kiến từ GV.
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 22/08/2019
- 7h00 Tập trung học sinh khối 7,8 vệ sinh trường lớp sạch sẽ ( đ/c Kiên, Thịnh, Ngát, Phương cử các lớp lao động );
- 7h30 đón đoàn kiểm tra CSVC ( các đ/c trong BGH );
- Khối TH chỉnh sửa TKB sau khi tiếp thu ý kiến từ GV;
- Buổi chiều GV khối Tiểu học tập trung sắp xếp thư viện, văn phòng tổ.
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 23/08/2019
- 7h30 GV các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, TD học bồi dưỡng hè theo lịch chuyên môn;
- 7h30 tập trung học sinh toàn trường để xếp hàng tập hát quốc ca, đội ca ( Đ/c Tùng, Lan, Quang, GVCN, GV đội toàn trường );
- 9h00 HS tập trung về lớp chép TKB học nội quy lớp;
- Buổi chiều GV khối Tiểu học tập trung sắp xếp thư viện, văn phòng tổ.
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 24/08/2019
- 7h00 mời các đ/c trong ban chi ủy, các đ/c trong ban chấp hành công đoàn về VP họp;
- 8h00 họp chuyên môn theo cấp học ( đ/c Thạo, Thiệp chỉ đạo );
- GV dạy thêm khối THCS chốt số liệu hoc thêm với đ/c Thạo, sau đó đối trừ và nộp tiền về thủ quỹ.
- Hoàn tất các công việc cho buổi học đầu tiên của năm học mới.