PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 14/10/2019
- Chào cờ triển khai công tác tuần, kỷ niệm ngày 15/10 ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành GD ( các đ/c PHT chuẩn bị thư để đọc trong buổi chào cờ );
- Thay đổi công tác chủ nhiệm lớp 2E và 3D ( đ/c Thiệp chỉ đạo đ/c Dũng bàn giao cho đ/c Liên, đ/c Liên bàn giao đ/c Quyên - GV hợp đồng );
- 8h15 họp giao ban BGH;
- Hoàn thành SKKN của các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí và Địa lí để gửi về PGD&ĐT;

- 13h30’ đ/c Lưu tham gia Hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại PGD Cẩm Giàng;

- Xây dựng kế hoạch các cuộc thi, giao lưu trong năm học 2019 - 2020;

-Tổ phổ cập chỉnh sửa, bổ sung số liệu PCGD-XMC sau kiểm tra.
- GVCN, GV trực ban, GV đội cần làm tốt công nề nếp học sinh đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn cho học sinh ( Đầu giờ và giờ ra chơi GV trực ban phải quản lý không cho HS ra các khu vực đang xây dựng chơi ).
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 15/10/2019
- Triển khai công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên;
- Hiệu trưởng ký duyệt kế hoạch chuyên môn của 2 cấp học, kế hoạch tổ VP, đoàn thể, thư viện, thiết bị, các đ/c PHT ký duyệt kế hoạch tổ CM, kế hoạch các nhân GV ( CBGV nộp kế hoạch về theo sự phân công trên );
-Tổ phổ cập chỉnh sửa, bổ sung số liệu PCGD-XMC sau kiểm tra;
- GVCN hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ hồ sơ của học sinh trên Website nhà trường.
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 16/10/2019
- 8h00 đ/c Thiệp mang hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC và phiếu điều tra do trường phụ trách về để duyệt tại PGD;
- GVBM, GVCN nộp bài tập cuối tuần đã chấm về các đ/c PHT;
- Kiểm tra CMNV giáo viên;
- Yêu cầu GVBM tăng cường kiểm tra và vào điểm đúng tiến độ ( vào đủ điểm 15 phút, điểm M phải đạt tối thiểu 40% ).
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 17/10/2019
- Phòng GD&ĐT đi kiểm tra các trường;
- GVBM, GVCN nộp bài tập cuối tuần đã chấm về các đ/c PHT;
- Kiểm tra CMNV giáo viên.
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 18/10/2019
- 9h00 mời toàn thể CBGV về văn phòng tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ VN 20/10 ( đ/c Nhài và tổ nữ công chuẩn bị );
- GVCN các lớp hoàn thành công tác thu tiền đối với các em HS bán trú và nộp về thủ quỹ; 
- Giờ SH lớp GVCN cấp Tiểu học tăng cường giáo dục học sinh thực hiện tốt các nề nếp, nội quy, quy định của nhà trường, phát bài tập cuối tuần và hướng dẫn HS về làm ( nộp bài đã chấm về đ/c Thiệp vào thứ 3, 4 tuần 9 );
- GVCN nhắn tin kết quả học tập, rèn luyện tuần 8 về cho PHHS.
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 19/10/2019
- GVBM cấp THCS phát bài tập cuối tuần về cho HS làm đầu tuần thu chấm và nộp lại bài về đ/c Thạo PHT vào thứ 4,5 tuần 9;
- Giờ SH lớp GVCN cấp THCS tăng cường giáo dục học sinh thực hiện tốt các nề nếp, nội quy, quy định của nhà trường ( đặc biệt nề nếp đầu giờ buổi chiều ) và rèn kỹ năng sống cho HS theo chủ đề: Kỹ năng nhận thức - Bạn nghĩ gì về mình ?;
- GVCN nhắn tin kết quả học tập, rèn luyện tuần 8 về cho PHHS.