PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Dựi thảo quy chế làm việc của cơ quan ( thực hiện từ năm học 2019 - 2020 ). 22/08/2019 [HyperLink19]
2 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HÈ 2019 22/08/2019 [HyperLink19]
3 Nội quy học sinh năm học 2019 - 2020 20/08/2019 [HyperLink19]
4 Mẫu danh sách lớp ( khối tiểu học ) 16/08/2019 [HyperLink19]
5 Số ĐT của PHHS khối 6,7,8 năm học 2018 - 2019. 14/08/2019 [HyperLink19]
6 Danh sách học sinh các lớp năm học 2019 - 2020. 14/08/2019 [HyperLink19]
7 Mẫu đơn xin học thêm hè 2019 08/07/2019 [HyperLink19]
8 Phân công nhiệm vụ trong buổi lễ tổng kết năm học 2018 - 2019. 24/05/2019 [HyperLink19]
9 Kết quả sáng kiến năm học 2018 - 2019. 19/05/2019 [HyperLink19]
10 Mẫu phiếu tự đánh giá viên chức cuối năm học 2018 - 2019. 14/05/2019 [HyperLink19]
11 Mẫu phiếu tự đánh giá và đánh giá chuẩn các GV trong tổ. 14/05/2019 [HyperLink19]
12 Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, GV phổ thông 14/05/2019 [HyperLink19]
13 Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, GV phổ thông 14/05/2019 [HyperLink19]
14 Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, GV phổ thông 14/05/2019 [HyperLink19]
15 Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, GV phổ thông 14/05/2019 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019 12/04/2019 [HyperLink19]
17 Thông báo các môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 28/03/2019 [HyperLink19]
18 Hướng dẫn kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2018 - 2019. 11/03/2019 [HyperLink19]
19 Danh sách các môn có số điểm kiểm tra miệng còn ít. 24/02/2019 [HyperLink19]
20 Hướng dẫn kiểm tra đầu học kỳ II năm học 2018 - 2019 của PGD&ĐT Bình Giang 13/02/2019 [HyperLink19]
    
12345678910...