PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STN-00395 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00394 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00393 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00392 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00391 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00390 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00389 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00388 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00387 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00386 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00385 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00384 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00383 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00382 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
STN-00381 Tấm cámĐặng Thị Bích NgânSách thiếu nhi Trong kho
12345678910...