PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị LanÂm nhạc6A     
2Nguyễn Thị LanÂm nhạc6B     
3Nguyễn Thị LanÂm nhạc6C     
4Nguyễn Thị LanÂm nhạc7A     
5Nguyễn Thị LanÂm nhạc7B     
6Nguyễn Thị LanÂm nhạc7C     
7Nguyễn Thị LanÂm nhạc8A     
8Nguyễn Thị LanÂm nhạc8B     
9Nguyễn Thị LanÂm nhạc8C     
10Vũ Thị DuyênĐịa lí6A     
11Vũ Thị DuyênĐịa lí6B     
12Vũ Thị DuyênĐịa lí6C     
13Vũ Thị DuyênĐịa lí7A     
14Vũ Thị DuyênĐịa lí7B     
15Vũ Thị DuyênĐịa lí7C     
16Vũ Thị DuyênĐịa lí8A     
17Vũ Thị DuyênĐịa lí8B     
18Vũ Thị DuyênĐịa lí8C     
19Vũ Thị DuyênĐịa lí9A     
20Vũ Thị DuyênĐịa lí9B     
21Phạm Thị ThanhGdcd6A     
22Phạm Thị ThanhGdcd6B     
23Phạm Thị ThanhGdcd6C     
24Phạm Thị ThanhGdcd7A     
25Phạm Thị ThanhGdcd7B     
26Phạm Thị ThanhGdcd7C     
27Phạm Thị ThanhGdcd8A     
28Phạm Thị ThanhGdcd8B     
29Phạm Thị ThanhGdcd8C     
30Phạm Thị ThanhGdcd9A     
31Phạm Thị ThanhGdcd9B     
32Nhữ Văn ĐạiHóa học8A     
33Nhữ Văn ĐạiHóa học8B     
34Nhữ Văn ĐạiHóa học8C     
35Nhữ Văn ĐạiHóa học9A     
36Nhữ Văn ĐạiHóa học9B     
37Vũ Thị DuyênLịch sử6A     
38Vũ Thị DuyênLịch sử6B     
39Vũ Thị DuyênLịch sử6C     
40Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử7A     
41Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử7B     
42Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử7C     
43Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử8A     
44Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử8B     
45Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử8C     
46Phạm Thị ThanhLịch sử9A     
47Phạm Thị ThanhLịch sử9B     
48Vũ Xuân QuangMĩ thuật6A     
49Vũ Xuân QuangMĩ thuật6B     
50Vũ Xuân QuangMĩ thuật6C     
51Vũ Xuân QuangMĩ thuật7A     
52Vũ Xuân QuangMĩ thuật7B     
53Vũ Xuân QuangMĩ thuật7C     
54Vũ Xuân QuangMĩ thuật8A     
55Vũ Xuân QuangMĩ thuật8B     
56Vũ Xuân QuangMĩ thuật8C     
57Vũ Xuân QuangMĩ thuật9A     
58Vũ Xuân QuangMĩ thuật9B     
59Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ7A     
60Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ7B     
61Nguyễn Thị TiếnNgoại ngữ7C     
62Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ8A     
63Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ8B     
64Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ8C     
65Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ9A     
66Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ9B     
67Hà Thị LiênNgữ văn6A     
68Hà Thị LiênNgữ văn6B     
69Hà Thị LiênNgữ văn6C     
70Nguyễn Thị PhươngNgữ văn7A     
71Nguyễn Thị PhươngNgữ văn7B     
72Hà Thị LiênNgữ văn7C     
73Vũ Thị NgátNgữ văn8A     
74Vũ Thị NgátNgữ văn8B     
75Vũ Thị NgátNgữ văn8C     
76Vũ Thị NgátNgữ văn9A     
77Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9B     
78Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học6A     
79Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học6B     
80Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học6C     
81Nhữ Văn ĐạiSinh học7A     
82Nhữ Văn ĐạiSinh học7B     
83Nhữ Văn ĐạiSinh học7C     
84Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học8A     
85Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học8B     
86Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học8C     
87Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học9A     
88Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học9B     
89Nhữ Đình ToảnThể dục6A     
90Nhữ Đình ToảnThể dục6B     
91Nhữ Đình ToảnThể dục6C     
92Nhữ Đình ToảnThể dục7A     
93Nhữ Đình ToảnThể dục7B     
94Nhữ Đình ToảnThể dục7C     
95Nhữ Đình ToảnThể dục8A     
96Nhữ Đình ToảnThể dục8B     
97Nhữ Đình ToảnThể dục8C     
98Nhữ Đình ToảnThể dục9A     
99Nhữ Đình ToảnThể dục9B     
100Nguyễn Xuân ĐíchToán6A     
101Nguyễn Văn KiênToán6B     
102Cao Văn ThịnhToán6C     
103Nguyễn Văn MạnhToán7A     
104Nguyễn Đức ChínhToán7B     
105Nguyễn Đức ChínhToán7C     
106Nguyễn Đức ChínhToán8A     
107Nguyễn Đức ChínhToán8B     
108Nguyễn Văn MạnhToán8C     
109Nguyễn Văn KiênToán9A     
110Nguyễn Văn MạnhToán9B     
111Cao Văn ThịnhVật lí6A     
112Cao Văn ThịnhVật lí6B     
113Cao Văn ThịnhVật lí6C     
114Cao Văn ThịnhVật lí7A     
115Cao Văn ThịnhVật lí7B     
116Cao Văn ThịnhVật lí7C     
117Cao Văn ThịnhVật lí8A     
118Cao Văn ThịnhVật lí8B     
119Cao Văn ThịnhVật lí8C