PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị LanÂm nhạc6A331111
2Nguyễn Thị LanÂm nhạc6B291111
3Nguyễn Thị LanÂm nhạc6C291111
4Nguyễn Thị LanÂm nhạc7A331111
5Nguyễn Thị LanÂm nhạc7B331111
6Nguyễn Thị LanÂm nhạc7C341111
7Nguyễn Thị LanÂm nhạc8A301111
8Nguyễn Thị LanÂm nhạc8B301111
9Nguyễn Thị LanÂm nhạc8C311111
10Phạm Văn TùngCông nghệ6A331221
11Phạm Văn TùngCông nghệ6B291221
12Phạm Văn TùngCông nghệ6C291221
13Phạm Văn TùngCông nghệ7A331211
14Phạm Văn TùngCông nghệ7B331211
15Phạm Văn TùngCông nghệ7C341211
16Phạm Văn TùngCông nghệ8A301221
17Phạm Văn TùngCông nghệ8B301221
18Phạm Văn TùngCông nghệ8C311221
19Phạm Văn TùngCông nghệ9A331211
20Phạm Văn TùngCông nghệ9B331211
21Vũ Thị DuyênĐịa lí6A331111
22Vũ Thị DuyênĐịa lí6B291111
23Vũ Thị DuyênĐịa lí6C291111
24Vũ Thị DuyênĐịa lí7A331211
25Vũ Thị DuyênĐịa lí7B331211
26Vũ Thị DuyênĐịa lí7C341211
27Vũ Thị DuyênĐịa lí8A301111
28Vũ Thị DuyênĐịa lí8B301111
29Vũ Thị DuyênĐịa lí8C311111
30Vũ Thị DuyênĐịa lí9A331211
31Vũ Thị DuyênĐịa lí9B331211
32Phạm Thị ThanhGdcd6A331111
33Phạm Thị ThanhGdcd6B291111
34Phạm Thị ThanhGdcd6C291111
35Phạm Thị ThanhGdcd7A331111
36Phạm Thị ThanhGdcd7B331111
37Phạm Thị ThanhGdcd7C341111
38Phạm Thị ThanhGdcd8A301111
39Phạm Thị ThanhGdcd8B301111
40Phạm Thị ThanhGdcd8C311111
41Phạm Thị ThanhGdcd9A331111
42Phạm Thị ThanhGdcd9B331111
43Nhữ Văn ĐạiHóa học8A301231
44Nhữ Văn ĐạiHóa học8B301231
45Nhữ Văn ĐạiHóa học8C311231
46Nhữ Văn ĐạiHóa học9A331231
47Nhữ Văn ĐạiHóa học9B331231
48Vũ Thị DuyênLịch sử6A331111
49Vũ Thị DuyênLịch sử6B291111
50Vũ Thị DuyênLịch sử6C291111
51Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử7A331211
52Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử7B331211
53Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử7C341211
54Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử8A301211
55Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử8B301211
56Nguyễn Thị Thu ThủyLịch sử8C311211
57Phạm Thị ThanhLịch sử9A331111
58Phạm Thị ThanhLịch sử9B331111
59Vũ Xuân QuangMĩ thuật6A331111
60Vũ Xuân QuangMĩ thuật6B291111
61Vũ Xuân QuangMĩ thuật6C291111
62Vũ Xuân QuangMĩ thuật7A331111
63Vũ Xuân QuangMĩ thuật7B331111
64Vũ Xuân QuangMĩ thuật7C341111
65Vũ Xuân QuangMĩ thuật8A301111
66Vũ Xuân QuangMĩ thuật8B301111
67Vũ Xuân QuangMĩ thuật8C311111
68Vũ Xuân QuangMĩ thuật9A331111
69Vũ Xuân QuangMĩ thuật9B331111
70Vũ Thị HàNgoại ngữ6A332211
71Vũ Thị HàNgoại ngữ6B292211
72Vũ Thị HàNgoại ngữ6C292211
73Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ7A332211
74Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ7B332211
75Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ7C342211
76Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ8A302211
77Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ8B302211
78Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ8C312211
79Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ9A331211
80Nguyễn Thị LưuNgoại ngữ9B331211
81Hà Thị LiênNgữ văn6A332351
82Hà Thị LiênNgữ văn6B292351
83Hà Thị LiênNgữ văn6C292351
84Nguyễn Thị PhươngNgữ văn7A332351
85Nguyễn Thị PhươngNgữ văn7B332351
86Hà Thị LiênNgữ văn7C342351
87Vũ Thị NgátNgữ văn8A302351
88Vũ Thị NgátNgữ văn8B302351
89Vũ Thị NgátNgữ văn8C312351
90Vũ Thị NgátNgữ văn9A332361
91Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9B332361
92Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học6A331211
93Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học6B291211
94Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học6C291211
95Nhữ Văn ĐạiSinh học7A331211
96Nhữ Văn ĐạiSinh học7B331211
97Nhữ Văn ĐạiSinh học7C341211
98Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học8A301211
99Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học8B301211
100Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học8C311211
101Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học9A331211
102Nguyễn Thị Hồng LiênSinh học9B331211
103Nhữ Đình ToảnThể dục6A331231
104Nhữ Đình ToảnThể dục6B291231
105Nhữ Đình ToảnThể dục6C291231
106Hoàng Thị BắcThể dục7A331231
107Hoàng Thị BắcThể dục7B331231
108Hoàng Thị BắcThể dục7C341231
109Nhữ Đình ToảnThể dục8A301231
110Nhữ Đình ToảnThể dục8B301231
111Nhữ Đình ToảnThể dục8C311231
112Nhữ Đình ToảnThể dục9A331231
113Nhữ Đình ToảnThể dục9B331231
114Nguyễn Xuân ĐíchToán6A332231
115Nguyễn Văn KiênToán6B292231
116Cao Văn ThịnhToán6C292231
117Nguyễn Văn MạnhToán7A332231
118Nguyễn Đức ChínhToán7B332231
119Nguyễn Đức ChínhToán7C342231
120Nguyễn Đức ChínhToán8A302231
121Nguyễn Đức ChínhToán8B302231
122Nguyễn Văn MạnhToán8C312231
123Nguyễn Văn KiênToán9A332231
124Nguyễn Văn MạnhToán9B332231
125Cao Văn ThịnhVật lí6A331121
126Cao Văn ThịnhVật lí6B291121
127Cao Văn ThịnhVật lí6C291121
128Cao Văn ThịnhVật lí7A331121
129Cao Văn ThịnhVật lí7B331121
130Cao Văn ThịnhVật lí7C341121
131Cao Văn ThịnhVật lí8A301121
132Cao Văn ThịnhVật lí8B301121
133Cao Văn ThịnhVật lí8C311121
134Đỗ Văn ThạoVật lí9A331221
135Đỗ Văn ThạoVật lí9B331221